Energiläsning.

En energiläsning innebär att jag känner av vad som pågår energimässigt på en lite större skala. 


Då energiläsningar håller sig till ett linjärt tänkande, så har jag själv ifrågasatt dess syfte. Men då jag vet att vi alla ibland behöver veta att vi inte står själva i allt vi känner, så har mina guider godkänt att jag delar det jag får till mig.
Jag hoppas att du känner den hjälpande varma handen som sträcks ut till dig. ❤️