WingMakers Tidskapsel.

Att bygga Kultur är WingMakers främsta fokus eftersom det är uppfattat att det har en sådan betydande inverkan på anden och kosmologisk transformation. Kulturbyggandet integrerar per definition de individuella värdena med värdet av enhet. Målsättningen med livet, som det är relaterat till en art, att utvecklas där det kan vara medvetet om dess olika perceptioner och uttryck och integrera dem i en sammanhängande, allomfattande kultur.

Människan önskar djupt en sådan kultur, en global kultur som känner igen och uppskattar dess beståndsdelar. Det här är en av de främsta orsakerna till att kommunikationstekniken har utvecklats så snabbt på jorden under 1900-talet. Genom denna teknik kan den globala kulturen vara mer snabbt utvecklad och erfaren, och genom denna globala kultur kommer mänskligheten att bli alltmer känslig för enhetens andliga inclinationer. Inte enbart entiteten inom den mänskliga arten, utan inom hela livet som omfattar och omsluter människans art.

WingMakers är medvetna om att mänskligheten är invecklad kopplad till alla andra arter och former av liv i helhetens universum. Den här anslutningen är känd som Guds sinne. Det är mer än det ömsesidiga beroendet som avbildas i en livsmedelskedja eller ett ekosystem. Det är den ackumulativa kunskapen om Främsta Skaparen som uppnåtts genom att absorbera livsupplevelsen av alla livsformer. Denna allomfattande kunskap delas med vilje till alla livsformer, men är bara förståelig för dem som har uppnått möjligheten att gå ut ur tiden.

 

Allt liv, även de så kallade onda och negativa aspekterna, är en del av en oöverskådligt komplex, men enstaka, kosmologisk organism hängivna till transformationen av utvecklande livsformer så att de kan förstå sin intima relation med hela livet, och deras enhet med Främsta Skaparen. Det här är det grundläggande systemet som överskrider alla andra system i multiversumet, och det är för denna grundläggande anledning att livet finns.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                             WingMakers