Utveckling inom personlig hälsa i Stockholm.

Innan vi går in på vad jag kan göra för att inspirera dig, behöver vi titta på vad hälsa betyder. Vi behöver skapa en gemensam plattform att utgå ifrån.

Vad är hälsa?
– Hur vi mår.
Vad definierar hur vi mår?
– Vi själva.
Så om vi själva tycker att vi mår bra, vad grundar vi då det på?
– En erfarenhet från tidigare.
Så genom att utvecklas mår vi bättre?
– Ja.
Vad är det som utvecklas som gör att vi mår bättre?
– Synen på oss själva.
Så om vi förändrar synen på oss själva så kommer vi att må bättre?
– Ja.
Hur förändrar vi synen på oss själva?
– Genom att utvecklas.

Vi hamnar ibland i situationer där vi själva har gjort allt vi kan för att försöka förstå och förändra det vi står i.
Vi vill så gärna utvecklas men vet inte riktigt hur vi ska komma vidare.
I dessa situationer kan vi behöva en hjälpande hand för att kunna se saker ur ett annat perspektiv. Vi kan behöva få en bekräftelse på det vi upplever, och vad vi behöver utforska för att komma vidare.

Hälsa idag är något som vi har tagit för givet så länge. Vi har inte tänkt på att vi har ett aktivt val att göra, som kan påverka hur vi mår på längre sikt.
I vårt samhälle idag så kör vi tills det tar "stopp" och sen försöker vi lösa själva "stoppet". Det som har lett fram till själva händelsen, eller kunskapen hur vi undviker den i framtiden, får vi många gånger leta upp själva.
Det är oftast inte förrän vi blir riktigt sjuka, eller något annat stort inträffar som vi aktivt börjar söka och ta reda på alla möjligheter vi har.
Vi börjar då öppna upp, och blir medvetna om att vi behöver förändra något för att inte upprepa våra tidigare trosföreställningar och mönster, och vi börjar söka efter ett mer balanserat liv.

Vad är livskvalité?

– Då du flödar med livet. När du flödar med livet är du på rätt plats vid rätt tid, och vet att du gjorde det du tänkte göra, och vet att du är en del av något mycket större än dig själv.
 
Varmt Välkommen!
Camilla