Transformation.

Vägledaren och de som sitter i rummet skapar lärdomen tillsammans. Det är därför som jag aldrig på förhand vet vad som ska sägas eller vad vi ska prata om förrän samtalet börjar, då allt sker i nuet. Och varför det är så viktigt är för att de frågetecken som du hade inför mötet, kan ha löst sig bara av att du tog initiativet att be om hjälp. Så den som är du, har ändrats, vilket gör att det vi kommer att prata om startar nu från den nya plattformen.

Som vägledare ökar jag inte dina kunskaper då du redan är och vet allt. Det jag kan inspirera till, är att visa det för dig, så att du kan komma ihåg.
Och varje gång du känner igen sanningen så ökar din medvetenhet och du börjar minnas allt mer.
Du vet när det är sanningen du känner, för den ställer inte några frågor..

Jag har skapat hemsidan för att inspirera och peka på skillnaden mellan de olika aspekterna av att leva genom det Gudomliga Medvetandet, (vår entitet, själ) och att leva genom en identifikation med Självet,
(biologiskt, mentalt och emotionellt).
Skillnaden dem emellan är att det Gudomliga Medvetandet betraktar och agerar med sin omgivning genom sin intelligens, och har inget personligt syfte med sin existens, annat än att expandera sin upplevelse och bejaka sin intelligens, genom Självet.
Om det finns en identifikation i Självet, så reagerar och kämpar det genom känslorna, tankarna och de mentala konstruktioner som det skapar, för att rättfärdiga och förklara sig själv som om hela dess överlevnad var äventyrad. Under tiden som det kriget pågår, får inte Själen något större utrymme att expandera på, och våra frön ligger trygga kvar i Jorden tills det att den rätta närningen ger dem signalen, att nu kan du börja spira.

Den rätta näringen som Jorden behöver är;

Tacksamhet.

Observera att det Gudomliga finns i alla yttryck i livet, hur långsökt det än kan verka.
När vi kan titta på någon form av liv med synen av jämlikhet, så observerar vi Källan i alla saker. 

Att identifiera det högsta motivet i alla energiformer, och stödja flödet av denna energi mot sin ultimata expansion. Genom att göra så, är åtgärden utförd utan bedömning, analys eller att sitta fast vid resultatet. Det ger helt enkelt näring till energin som flödar från alla manifestationer och stödjer dess utryck av liv.

Vi har alltid en fri vilja att välja vilken väg vi vill gå.

Vi kan låta Evolutionen ha sin gång..

Men då Jorden tillsamman med oss skapar lärdomen, så behöver vi som människor minnas mer av vårt Gudomliga ursprung, för att inte skapa fler och mer djupgående konflikter av de slag vi redan ser.

Både Självet och det Gudomliga medvetandet finns inom och runt oss, och kommer alltid finnas, men just nu sitter ett identifierat Själv i förarsätet och har satt det Gudomliga Medvetandet i bagagen. 
Vi behöver förstå vad det identifierade Självet har för funktion, så att den Gudomliga intelligensen kan få skina igenom på vår vackra planet.

I början kommer det identifierade Självet säga väldigt bestämt;
-Jag behöver sitta här framme bredvid dig, för att se till så att du kör som man ska. Du vet man måste gasa som f-n för att komma först fram. 

Efter ett tag med ökad kunskap och insikt om både vår egen och den kollektiva Själen, samt hur våra känslor startar våra tankar och de mentala kopplingar som kommer ur dem, så kommer det identifierade Självet sakta med säkert tystna. Kvar finns Självet/Personligheten, Själen och den Universella Själen.
Genom att ge den treenigheten den näring den behöver, så kommer de att så småningom integreras till en enhet. Du blir då en egen suverän integrerad varelse.

Det är denna expansion som nu sker med det Kollektiva Medvetandet på Planeten, och det är detta arbete som Fröna från Stjärnorna tillsammans med många andra, har kommit hit för att göra. De påvisar genom olika perspektiv och ingångar hur du kan få kontakt och integrera Kroppen, Själen och din Universella Själ. Det som är skillnaden idag i jämförelse med förut, är att kroppen ska med. Därav alla obeskrivliga symptom som läkarkåren många gånger står som levande frågetecken inför, då de inte hittar något fel.  

Om du har hittat en vägledare som hela tiden utmanar dig, så vill jag säga Grattis!
Om du inte har hittat den/dem, eller har kommit så långt du kan med den du just nu träffar, så fortsätt, bara fortsätt.. vägen tar aldrig slut..