Själslig utveckling i Stockholm.

Som själslig utvecklare, ökar jag inte dina kunskaper, då du redan är och vet allt. Det jag kan inspirera till, är att visa det för dig, så att du kan komma ihåg.
Och varje gång du känner igen sanningen, så ökar din medvetenhet och du börjar minnas allt mer.
Du vet när det är sanningen du känner, för den ställer inte några frågor..

Jag har skapat hemsidan för att inspirera och peka på skillnaderna mellan dom olika aspekterna av att leva genom det Gudomliga Medvetandet (vår Själ), Självet/Personligheten (biologiskt, mentalt och emotionellt) eller tron på det identifierade, separerade Självet. Alla aspekter är viktiga i vår utveckling, och för Själen skulle det inte vara möjligt att ha en jordisk upplevelse utan kroppen, och kroppen skulle inte finnas utan näringen från Själen.

Det som utmärker det Gudomliga Medvetandet är att det betraktar och agerar med sin omgivning genom sin intelligens. Det har inget personligt syfte med sin existens, annat än att expandera sin upplevelse, och bejaka sin intelligens genom Självet/Personligheten.

Om det finns en tro på en identifierad separat del i Självet, så reagerar och kämpar den tron genom känslorna, tankarna och de mentala konstruktioner som det skapar. Allt för att rättfärdiga och förklara sig själv som om hela dess överlevnad var äventyrad.
Under tiden som det kriget pågår, får inte Självet/Personligheten, Själen och den Universella Själen något större utrymme att expandera. Våra frön ligger då trygga kvar i Jorden tills det att den rätta närningen ger dem signalen att börja spira.
Då evolutionens medvetande nu är orienterat i Enhet, så trycker det automatiskt utvecklingen mot det, och alla andra uttryck får svårt att finna utrymme och blir därmed extra tydliga i vår omvärld.

Det är denna expansion som nu sker med det Kollektiva Medvetandet på Jorden, som vi alla är en del av.
Detta påverkar alla våra områden i livet. Både arbete, hälsa, relationer, fritid och vår själsliga utveckling.
Det som är skillnaden idag i jämförelse med förut, är att kroppen ska med. Därav alla obeskrivliga symptom som läkarkåren många gånger står som levande frågetecken inför.  

Vi har alltid en fri vilja att välja vilken väg vi vill gå.

Vi kan låta Evolutionen ha sin gång...men, då Jorden tillsamman med oss skapar lärdomen, så behöver vi som människor minnas mer av vårt Gudomliga ursprung, för att inte skapa fler och mer djupgående konflikter av de slag vi redan ser.

Både Själen och den Universella Själens medvetande finns inom och runt oss, och kopplar oss alla samman i ett nätverk.
Just nu påverkas vi alla av att det sitter ett identifierat och separerat Själv i det Kollelktiva förarsätet, och har genom sina handlingar satt det Gudomliga Medvetandet i bagagen. 
Vi behöver förstå vad det identifierade separata Självet har för funktion, så att vi kan befria oss ifrån de programmeringar och trossystem som inte gynnar kontakten med den Gudomliga intelligensen inom oss.

I början av resan kommer det identifierade och separerade Självet säga väldigt bestämt;
-Jag behöver sitta här framme bredvid dig, för att se till så att du kör som man ska!
 Du vet man måste gasa som f-n för att komma först fram!

Efter ett tag med ökad kunskap och insikt om både vår egna och den kollektiva utvecklingen, så kommer det identifierade separerade Självet sakta, men säkert tystna. Kvar finns Självet/Personligheten, Själen och den Universella Själen.
Genom att ge den treenigheten den näring den behöver, så kommer de att så småningom integreras till en Enhet, och du blir då en egen suverän integrerad varelse.