Själslig Utveckling.

Jag ökar inte dina kunskaper, då du redan är och vet allt. Det jag kan inspirera till, är att visa det för dig så att du kan komma ihåg.
Varje gång du känner igen sanningen, så ökar din medvetenhet och du börjar minnas allt mer.
Du vet när det är sanningen du känner, för den ställer inte några frågor..

Jag har skapat hemsidan för att inspirera och visa på skillnaderna mellan dom olika aspekterna av att leva genom vårt Gudomliga Medvetande (vår Själ), vårt mänskliga fordon (biologiska kroppen och dess 6 sinnen), eller tron på att det finns en separation mellan dom båda. Alla aspekter är viktiga i vår utveckling, och för Själen skulle det inte vara möjligt att ha en jordisk upplevelse utan kroppen, och kroppen skulle inte finnas utan näringen från Själen.

Det som utmärker Själen är att den betraktar och agerar med sin omgivning genom sin intelligens. Den har inget personligt syfte med sin existens, annat än att expandera sin upplevelse och bejaka sin intelligens genom det mänskliga fordonet.

Om det finns en tro på en identifierad separat del, så reagerar och kämpar den tron genom känslorna, tankarna och de mentala konstruktioner (vår historia) som det skapar. Allt för att rättfärdiga och förklara sig själv som om hela dess överlevnad var äventyrad.
Under tiden som det kriget pågår, får inte vårt mänskliga fordon och själen något större utrymme att samarbeta och expandera. Våra frön ligger då trygga kvar i Jorden tills det att den rätta närningen ger dem signalen att börja spira.
Då evolutionens medvetande nu är orienterat efter Medvetet Medskapande och Enhet, så "trycker" det automatiskt utvecklingen mot det, och alla andra uttryck får svårt att finna utrymme och blir därmed extra tydliga i oss själva och i vår omvärld.
Det är denna expansion som nu sker på Jorden, och som vi alla är en del av.
Detta påverkar alla våra områden i livet, både arbete, hälsa, relationer, fritid och vår själsliga utveckling.
Det som är skillnaden idag i jämförelse med förut, är att kroppen ska med. Därav alla obeskrivliga symptom som läkarkåren många gånger står som levande frågetecken inför.  

Vi har alltid en fri vilja att välja vad vi lägger märke till.

Vi kan låta Evolutionen ha sin gång...men, då Jorden tillsamman med oss skapar lärdomen, så behöver vi som människor minnas mer av vårt Gudomliga ursprung, för att inte skapa fler och mer djupgående konflikter av de slag vi redan ser.

Just nu påverkas vi alla av att det sitter ett separerat Själv i det Kollelktiva förarsätet, och har genom sina handlingar satt Själen i bagagen. 
Vi behöver förstå vad denna separation har för funktion, så att vi kan befria oss ifrån de programmeringar och trossystem som inte gynnar kontakten med den Gudomliga intelligensen inom oss.

I början av resan kommer det separerade Självet säga väldigt bestämt;
-Jag behöver sitta här framme bredvid dig, för att se till så att du kör som man ska!
 Du vet man måste gasa som f-n för att komma först fram!

Efter ett tag med ökad kunskap och insikt om både vår egna och den kollektiva utvecklingen, så kommer det separerade Självet sakta, men säkert tystna. Kvar finns det mänskliga fordonet, (biologiska kroppen och dess 6 sinnen) och Själen. När dessa två samarbetar som en enhet med varandra, kommer upplevelserna synkroniceras med flödet och vi kommer vara på rätt plats vid rätt tid, göra det vi hade tänkt att göra och känna att vi är del av något större än oss själva. Platsen som många beskriver som himmelriket.