Den mörka agendan.

Vi har tidigare fått lära känna Bill Gates och nu är det dags för George Soros att presentera sig!

För er som har sett dokumentären Fall of The Cabal 1-10 
kommer att känna igen tillvägagångssättet som just nu sker i USA.
George Soros har många organisationer som han finansierar, bl.a Black Lives Matter och Antifa. 

Så när du postar bilden med handen på din sida, betyder det att du ger ditt passiva support, medvetet eller omedvetet till Kabalen och deras onda programmering. Målet är att dela och söndra därav färgvalet svart/vitt.

George Soros specialitet är INTERAGENCY COUNTERINSURGENCY INITIATIVE, COIN.

Du kan läsa hela Guideboken för COIN här. Då den är på engelska, valde jag att översätta delar av den så att så många som möjligt har en chans att hänga med.


 

-Ändamål-
COIN skiljer sig från andra civil-militära operationer både i de metoder som används och i syftet med åtagandet. Syftet med COIN är att bygga populärt stöd för en regering samtidigt som man undertrycker eller kallar in upproriska rörelser.
Uppror kan definieras som "den organiserade användningen av omstörtning och våld för att beslagta, upphäva eller utmana politisk kontroll över en region. "

För att lyckas krävs det upproriskt karismatiskt ledarskap, anhängare, rekryteringar, förnödenheter, trygga tillflyktsorter och finansiering, ofta från olagliga aktiviteter. De behöver bara det aktiva stödet från några få möjliga individer, men det passiva samtycket av en stor del av den ifrågasättande befolkningen, kommer att ge en högre sannolikhet för framgång. Detta uppnås bäst när den politiska orsaken till upproret har starkt tilltalande och manipulerande religiös, stam- eller lokal identitet för att utnyttja vanliga samhälleliga klagomål eller behov.

Upprorsmakare försöker att få kontroll över populationer genom en kombination av övertalning, omstörtning och tvång medan man använder gerillataktiker för att kompensera för styrkorna hos regeringens säkerhetsstyrkor. Deras avsikt är vanligtvis att dra ut på kampen, uttömma regeringen och vinna tillräckligt populärt stöd för att tvinga kapitulation eller politisk anpassning.
Detaljerad, integrerad planering följer sedan och en process för kontinuerlig övervakning, utvärdering och bedömning används för att mäta framsteg och identifiera var förändringar i tillvägagångssätt är nödvändiga för att uppnå framgång.

-Finansiera-
För att finansiera sin verksamhet kan upp-rörare främja en olaglig ekonomi, ibland av internationell räckvidd, undanröja regeringens övervakning, beskattning och förbud. Sådana olagliga finansiella aktiviteter minskar statens intäkter, ökar korruptionen bland lokala tjänstemän och försvagar regeringens kontroll och legitimitet. Brottsliga aktiviteter kan omfatta stöld, utpressning, handel med narkotika, vapen och människor, penningtvätt, piratkopiering, dokumentbedrägeri, mutor, kidnappning och svartmarknadsaktivitet.

Dessa finansieringsströmmar kommer ofta att driva upp-rörare till allianser av bekvämlighet med organiserad brottslighet. I vissa fall förändras långvariga upp-rörare i gäng eller organiserade kriminella nätverk som är motiverade av vinst och ekonomiskt egenintresse, snarare än ideologi.
Finansiering kan också erhållas genom donationer från sympatiska utländska regeringar, diasporagrupper och individer. Sådana finansieringsströmmar kan vara enkla och direkta eller komplext maskerade beroende på insatser som görs internationellt för att förbjuda dem. I extrema fall kan finansiering kanaliseras via en tredje parts organisation som påstås bedriva välgörenhetsarbete.

-Transnationell Dynamik-
De flesta motståndsrörelser behöver en fysisk fristad, och kan kanske hitta den i grannländerna. Dessutom, samtida motståndsrörelser stöds ofta eller drivs av transnationella nätverk med tillgång till satellitkommunikation, Internet, globalmedia och transnationella banksystem. Internationellt stöd kan utnyttjas från diaspora eller emigré samfund, internationella institutioner, vänliga utländska regeringar och befolkningar eller internationella medier.

Om andra länder ger stöd till den drabbade regeringen, kan upp-rörarna direkt rikta den allmänna opinionen där och pressa dem för att upphöra med deras hjälp. Sådant tryck kan utövas från det drabbade territoriet genom kidnappning, tortyr och mord av ingripande av civila medborgare, som ofta sänds internationellt för att nå ursprungsbefolkningen. Alternativt kan en mer direkt effekt uppnås genom terrorattacker som inletts inom det mellanliggande landet själv, kanske underlättas av invandrare eller annat.

"I was never in BLM (Black Life Matter) or a Ferguson organizer! That narrative was created by people who wanted to attach me to something. I never said I was apart of that organization. I'm only speaking from my perspective, being almost automatically attached to BLM because im pro black. This is a big issue for me because its causing confusion. BLM was never the voice for the black community. They just tried to hijack a movement that already existed and put there political spin on it. Most of us were NEVER blm!! they just need us attached to there mayhem!! Get the facts right please"

Nursinghomes can´t reject coronavirus patients.

Du kan läsa hela artikeln här.

Rubriken säger att äldreboenden inte kan neka coronavirus patienter.
Den mörka sidan är inte enade men har en gemensam plan. Kan du se den?

Vid vilken tidpunkt borde dessa omklassificeras som mord?

https://www.instagram.com/p/CAvUUVrg1lS/?igshid=1ucugajyqvcg3&fbclid=IwAR3Xj70KvL7DjoTd-TU1CycMbr97bJAdYu5fF45BGkb4-MK6uJx4WgF9z24

I Sverige idag, via Jon Tallinger.
 

Så "någon" har alltså bestämt att om en människa som bor på äldreboende/sjukhem får Covid-19, så erbjuds ingen sjukhusvård utan man startar direkt en palliativ vård. Hur kom man fram till den slutsatsen? För det kan väl inte vara så att agendan bakom är att mörda så många som möjligt...eller??
Om du känner dig orolig för hur dina anhöriga på äldreboende blir eller blivit behandlade vid sjukdom så kontakta Jon Tallinger, specialist i allmänmedicin. Han samlar alla vittnesmål för att få till en förändring.

"Har du en anhörig som avlidit i covid-19? Eller har du kämpat för att få vård till dig själv eller en anhörig i covid-19?
Skriv! Vi vill publicera din historia! Anonymt eller öppet, det är helt upp till dig.
Maila: dr.tallinger@gmail.com
Ring: 073-809 29 74
"

En liten tanke...Är det inte lite lustigt hur det har byggts olika inrättningar där barnen är för sig, de äldre för sig och de gamla för sig...

De mörka krafterna i vår omgivning.

Michael Oddane och Conny Andersson pratar om de mörka krafterna i vår omvärld. Ett viktigt men inte så ofta berört ämne.
Jag ser och känner att många människor nu reagerar på att ljusarbetare som tidigare bara pratade om ljuset och kärleken "helt plötsligt" börjar prata om de mörka krafterna i vårt samhälle, och tror många gånger att nu har de gett upp det som de tidigare arbetade för.
Det är förståeligt att den rädslan kommer upp, men alla ljusarbetare är väl medvetna om att för att kunna vara just ljusarbetare, så behöver de också ha en väldigt god kunskap och erfarenhet av den andra polariteten och hur den fungerar.
Utan dom båda, blir det väldigt svårt att skapa den kärleksfulla balans, mittpunkten dom emellan, som vi alla behöver. <3
Med all kärlek
Camilla