Våra tankar.

Våra tankar har hellre rätt, än att vi överlever.

Att kunna tänka är ett verktyg som utvecklades för ca 2 miljoner år sedan.
Våra tankar är ett verktyg precis som en hammare eller en skruvdragare, men många människor är så investerade i sina tankar idag att dom tror att det är det dom är. Men en snickare tror inte att han är sin hammare. Han eller hon använder den för att kunna utföra sitt jobb, men släpar inte med sig den överallt hela tiden.. ;)

Våra tankar har en förmåga att processa ca 24 bilder/sekund. Så våra tankar har alltså en fartgräns.
Våra datorer klarar idag över 5 biljoner bilder/sekund.
Vårt medvetande rör sig ca 5 biljoner beslut/sekund och har genom evolutionen "sprungit" ifrån tankarna.

För ca 400 år sedan så räckte det att använda tankarna. Människan hade mycket tid att sitta och fundera på saker innan de förändrades. Vi byggde våra egna hus och allt som de innehöll, för vi visste hur man byggde.
Idag skulle det kunna översättas till att bygga sin egen dator. Tiden går inte fortare men vi upplever mer idag för varje sekund än vad vi gjorde igår. Och det kan kännas som att tiden springer iväg. Och snabbare kommer det att gå. Tillsammans med tankarna så är det här en källa till stress. Det finns så mycket intryck idag som tankarna inte vet något om. Så när dom förstår att dom inte kan göra sitt jobb, eller kan ta adekvata beslut om vår framtid, så har det ett inbyggt säkerhetssystem.
Första steget är;

Stress.

När våra tankar inte är säker på vad som ska hända, skickar det en signal till kroppen att gå därifrån.
Djuren har det här säkerhetssystemet. När en hund exempelvis luktar på något som den upplever konstigt, så går den bara därifrån.
Vi o andra sidan har haft föräldrar, lärare, arbeten som inte har tillåtit oss att bara gå därifrån. Så vi har anpassat oss till stressen. Idag används den t.o.m som ett utvärderingsverktyg av dig. -Hur mycket stress kan du hantera? Arbetsgivarna ser det som ett positivt karaktärsdrag om du klarar av att hålla "många bollar i luften". Fler och fler närmar sig glastaket. Det har gått så pass långt att hälsosystemen skrivs om, och vi kan inte längre ange stress som en orsak till sjukskrivning. För alla har ju stress idag. Alla håller på att släppa det gamla (tankarna) för att ta in det nya (intuitionen).

Slåss eller Fly.

Nu finns det inte längre någon rim eller reson kvar. Tiden att tänka ut något är förbi. Det är bara fullt påslag av adrenalin i vårt system och kroppen har bara två val. Antingen slå sig ut ur situationen eller fly. Allt för att tankarna försöker bevara sin idé om att överleva. Det är inte en så smart ide att ex. slå till sin arbetsgivare, för då har man garanterat inget jobb kvar. Och om jag tar första bästa flyg till varmare breddgrader, så har jag antagligen inget hem att komma hem till. För vem ska betala hyran när jag är borta..
Vad händer då om vi inte kan slå oss ur vår situation eller fly? 

Omedvetenhet.

Vi börjar förneka våra upplevelser.
Djuren använder den som en teknik ibland när de känner sig underlägsna eller hotade. De lägger sig på rygg och visar att jag ger mig. 
En persons valda metod att fortsätta vara omedveten kan vara, alkohol, droger, handla, spela, sova, arbeta, tv-serier m.m. Egentligen allt som gör att jag slipper uppleva mina tankar.

Det är också nu tankar om självmord börjar komma på tapeten. 
Vad är det för mening med livet? Det ser ju likadant ut idag som igår, och jag bidrar till det ,så ni har det mycket bättre utan mig..

Det här är en allvarlig situation och det känns som att vi håller på att falla isär. Men det är faktiskt inte så. Vi håller på att falla på plats. Och en del av den här processen innebär att se och förstå tankarnas natur. 

Vi behöver ta hjälp av vår Intuitionen! Läs mer om den här