Medvetande.

Vad är medvetande?

Vårt medvetande har vi alltid med oss och vår medvetenhet utvecklar vi längs vägen.
Medvetande är medvetenheten om att du är medveten.
Har du någon gång lagt märke till, att du la märke till något? Då har du upplevt ditt eget medvetande. Oftast använder vi det utan att tänka på det. Vi undviker andra bilar, öppnar glasdörren istället för att springa rakt in i den osv. Medvetande är inte bara vi. Medvetande är din telefon, luften du andas, träden utanför, djuren på savannen. Medvetande är allt i hela skapelsen, och under varje period är allt i hela skapelsen orienterat efter det medvetande som gäller då. 
Just nu är medvetandet på Jorden orienterat efter Enhet. Läs mer om evolutionen här.

Vad är medvetenhet?

Medvetenhet är något som vi upplever med alla våra sinnen. Medvetenhet har inget med kunskap att göra, och vi kan läsa oss till i stort sett allting idag, men utan medvetenhet, blir det just bara kunskap. 
För att utveckla vår medvetenhet så behöver vi koppla samman det vi vet, med våra egna upplevelser. 
Vi behöver ge oss själva ett uttryck, och bli en medskapare till det vi vill uppleva. 

Utsiktspunkt.

När vi gick i skolan så studerade vi om olika tidsåldrar. På 1500-talet t.ex. så hade de ett annorlunda medvetande i jämförelse med vad vi har idag, och det finns vissa saker som inte skulle passa in i deras medvetande, som vi använder varje dag. Och det finns saker som dom behövde göra varje dag, som att bära vatten exempelvis, som inte skulle passa så bra ihop med vårt medvetande idag.
Så olika tider har olika orienteringar, beroende på var de befinner sig, i förhållande till tid och plats.
Det tid och plats gör, är att det fastställer vår utsiktspunkt på hur vi ser på Universum. Vår utsiktspunkt är helig, andlig och okränkbar, av en enkel orsak. Vi är den enda som kan ha den. Vi är den enda som kan ha vår utsiktspunkt. Människor kan tycka att den är fel, eller hålla med, men de kan inte ha exakt densamma. Du har säkert redan lagt märke till att du inte ens kan ge den till någon annan. 
Så det är inte min intention att förändra din utsiktspunkt. Det är bara något som du kan göra.

Fria viljan.

Det finns bara en lag i Universum:

Det du lägger märke till, är det du blir medveten om.

Det spelar ingen roll om vi läser ett recept, eller ser att postlådan står snett. Det vi lägger märke till är det vi blir medvetna om.
Människor pratar ofta om den fria viljan i samband med medvetandet.
– Var är min fria vilja i allt det här?
Vår fria vilja handlar om, vad vi väljer att lägga märke till. 

Så om vi vill förändra något i våra liv, så behöver vi titta på hur vår utsiktspunkt ser ut.