Intuitionen.

Intuitionen är också ett så kallat "verktyg" precis som våra tankar, och sitter ihop med en kroppslig upplevelse.
Utan kropp så finns inte intuitionen. Då är vi bara ett medvetande i ett oändligt hav av medvetanden. Intuitionen kommer att så småningom bli en naturlig del utav oss, och vi kommer inte längre tänka på den som ett ”verktyg”. Men för att förstå vad vi kommer ifrån och vad vi mer och mer är på väg in i, så vill jag här sätta det i en egen kontext.
 

Ditt egna personliga vetande.

Intuitionen är ditt egna personliga vetande. Det är din egna personliga kraft. Du bara känner på dig att det här känns rätt. Den har också många gånger lett dig ifrån en händelse du bara har känt på dig, inte känns bra. Och människor kan många gånger häpna över vilken tur de hade. Men det handlar inte om tur. De följde helt enkelt sin intuition. Intuitionen hjälper oss veta hur vi ska handla, och i riktigt akuta situationer där tankarna skulle slänga in allt och skapa kaos, så leder intuitionen oss lugnt och stilla och vi kan uppleva det som att tiden saktar ner och vi ser klart vad vi ska göra.

Inkvisitionen.

Inkvisitionen Inkvisitionen

Det är förståeligt att det finns en rädsla för att utveckla en för stark intuition, då det inte var så länge sedan vi blev dödade för den kunskapen. Under inkvisitionen så mördade den katolska kyrkan över 4 miljoner kvinnor för att dom hade en intuition.
Någon som sa sig veta något, utan att ha en vetenskaplig grund, en fysisk förklaring hur de kom på vad de vet, förklarades vara en häxa.
Kyrkan visste vad de gjorde. Du hade hittat din egna personliga kraft.
Vad händer om alla människor har den här personliga kraften?
Vad blir min (katolska kyrkans) kraft värd då?
Om ingen har kraften och jag har den, så blir min värd så mycket mer..

Detta hot gjorde att vi la intuitionen ”på hyllan” och den glömdes så sakteliga bort.
 
Den här upplevelsen ligger fortfarande kvar hos många, djupt begravd. Och inte bara hos dem som faktiskt upplevde den utan också som ett släktminne.
Du kan läsa mer om släktminnen här.
(Påven har i ett publikt framträdande bett om ursäkt för vad den katolska kyrkan gjorde under inkvisitionen)

För att förstå intuitionen behöver vi uppleva dess föregångare, och dess föregångare är tankarna.
Tankarna kommer att ge oss en fight tillbaka men har inte så mycket att sätta emot när de nya energierna sköljer över oss. Med vår fria vilja kan vi välja att sätta hälarna i och kämpa emot, eller släppa taget och ta in det nya och flöda med. 

Då intuitionen har en kapacitet att processa över 5 biljoner bilder/sekund i motsats till sinnets 24 bilder/sekund, så hjälper det oss idag då allt går mycket snabbare. Genom intuitionen kan vi uppleva saker här och nu och kan följa det flöde som är. Vi har möjligheten att se och förstå saker idag som vi inte kunde tidigare. Och mer spännande kommer det att bli!
 

Hur vet vi att det är vår intuition och inte våra tankar?

Vår intuition är alltid, oavsett situation, lugn och utan rädsla. Ett lugnt vetande om vad vi ska göra. Intuitionen är som en nära förtrogen vän. Vår absolut bästa kompis som bara vill oss väl i alla situationer. Var vi än befinner oss så är intuitionen alltid vid vår sida. Allt detta vetande kommer från en källa och det kommer som ett flöde.
Har du tänkt på att när du är i din intuition så känns det som att det inte har gått någon tid alls. Tills senare.. Oj, har vi pratat 3 timmar i telefon?! Du var där under den tiden i flödet.

Tankarna däremot vill ha vår uppmärksamhet 24-7. Det är som en ”treåring på droger”. Allt som existerar, och allt allting handlar om är JAG! och tankarna ifrågasätter allt som den inte förstår.  

– Var det där verkligen min känsla eller?
 – Jag tror inte att jag hörde rätt?
– Jag inbillar mig nog bara!

Jag skulle inte gå in och börja diskutera min egen potential med en ”treåring”.
Jag skulle höra vad den säger. Märk väl, inte lyssna på, och säga att; - Jag hör dig, men vet du vad. Du behöver inte oroa dig, för jag tar hand om det här.
Om vi däremot förnekar tankarnas existens, så hamnar vi i samma situation som föräldern i situationen här under.
 
Ni har säkert någon gång upplevt ett barn som pockar på en förälders uppmärksamhet, och föräldern kan eller vill inte svara direkt. Det barnet då gör är att intensifiera sitt pockande. Svarar inte föräldern då heller så skriker barnet till slut bara rakt ut, för det här är så viktigt att hela världen håller på att gå under!!
Om föräldern då till slut frågar vad barnet vill, så säger barnet helt lugnt, - Ska vi köpa apelsiner idag?
Jag tror ni förstår..
 

Hur stannar vi i flödet?

Tid och Plats.
Det vi har i vårt samhälle idag, den Gregorianska Kalendern, är oftast två referenspunkter. 
Med bara två referenspunkter, Tid och Plats, är det minst sagt svårt att hitta vad som krävs för att vara i flödet. Dessa två är dessutom endast fysiska.
Vi behöver något för att skapa ett djup, en höjd och centrering för att balansera upp det hela. 

Personlig Intension.
Har du någon gång varit på en plats du inte hade tänkt dig?
Kände du dig centrerad och lugn då, eller lite malplacerad?
Om du vet vad din personliga intention är, så vet du när du kommer ur flödet. För du gör inte det du hade tänkt att göra.

Gudomlig plan.
I vår civilisation idag, den Gregorianska kalendern, finns det ingen plan. Vi har i dagens samhälle inte en naturlig given plats eller något naturligt syfte med vår existens.
För att kunna hitta en centrering och följa flödet behöver vi förstå att vi består av olika delar som behöver samverka. Det fysiska, det mentala, det emotionella och det formlösa.

Himlen.
Det finns tillfällen i våra liv när vi är på rätt plats vid rätt tid, och vi vet att vi gör det vi hade tänkt göra, och vi vet att vi är en del av något mycket större än oss själva.
- Det var rena himmelriket! brukar människor säga då. Och det kunde inte vara mer rätt!
Vi kan, och har alla de kvalitéer vi behöver för att skapa himmelriket på jorden.

Frid i sinnet.

Det finns något som många människor eftersträvar, och det är frid i sinnet. Att sluta fred med sig själv och bara låta saker får vara som de är. När vi sluter fred med oss själva så har intuitionen en chans att utvecklas.
Enda gången vi kan uppleva frid i sinnet är när vi är centrerade, och det finns egentligen bara ett tillfälle då vi kan vara centrerad, och det är när vi vet. När vi vet, är vi centrerade.