De 16 olika dimensionerna.

Jag bad om hjälp för att karakterisera de olika dimensionerna. Min intention var att hjälpa till med att försöka förstå vad vi går igenom och vad vi upplever. Vi befinner oss större delen av tiden i en dimension men kan också uppleva de andra mer eller mindre konstant. Jorden som vi ser den, befinner sig i den tredje dimensionen, men utvecklas nu vidare. Jag har tidigare skrivit om de omstruktureringar som vi går igenom och hur de kan yttra sig för vår fysiska kropp. Om du vill du läsa om dem så finns de här. 
Antalet dimensioner är oändligt..

1. Du är du. Du upplever allting som det är i dess fasta form. Inklusive dig själv.

2. Du är du. Du ser skillnaden mellan saker. Trädet är en sak och du är en annan.

3. Du är här. Du existerar på olika platser, och förflyttar dig inom tid och rum.

4. Du står still och allt annat rör sig. Du uppfattar att allt har ett eget liv, så också du.

5. Du rör dig i samklang med det du skapar.

6. Du existerar i det du skapar.

7. Det som existerar är det som skapas.

8. I dimensionen är allt som finns. Tystnad. Den fridfulla tiden.

9. Allt som skapas är det som är skapat.

10. Ingenting som någonsin skapats är det som skapas. Helhet.

11. Skapelsen skapar sig själv. Den högsta kärleksvibrationen.

12. Ingenting som någonsin varit detsamma, kommer samman. Universell expansion.

13. I vilka vi speglar finns ingen reflektion. Enhet.

14. Att alltid vara och inte finnas. Förnimma. I samklang vi kommunicerar med det vi ännu inte upptäckt.

15. Att alltid vara i det som inte finns. Kommunikation med andra galaxer.

16. Vara. Allt är helt inuti det hela. Ljudvibrationen från denna frekvens kan överföra er till vilken som helst dimension ni önskar.

Sedan är ni en helhet och ni har fullföljt er cirkel.

Tycker du att det hjälper dig, det som du läser?
Jag är tacksam för ditt stöd för att kunna fortsätta skriva som en service till alla, och din donation uppskattas mycket!  
Med kärlek och djup tacksamhet, Camilla.