Själsliga Processen.

Den tar sin början först när vi har gjort upp med sinnets begränsningar och dykt ner i det inre och där funnit den "livgivande roten". Nu är vi redo för det själsliga uppvaknandet...                                                 

Samband.

Samband är det första steget. Vi måste vara grundade i Jorden innan vi kan vakna på det Andliga planet. Vår jordbundna existens är nödvändig för vår andliga utveckling. Detta är en tanke som förkastas av många religioner, där kroppen är syndig och endast den gudomliga själen ren. Den andliga Alkemin lär att "som ovan, så nedan" - vi är ett. Det finns ingen synd, bara okunskap och lärdom. I samband strålar vårt tidigare arbete samman: Egot har reducerats till aska, våra känslor har integrerats och accepterats utan egots påverkan, vi har upptäckt det som är värdefullt i livet och har släppt det som inte har något värde. Vi är nu redo att möta Vår Inre Mästare. Vi är redo för det "Heliga Bröllopet". Samband är förknippat med hjärtchakrat. Det Heliga Bröllopet innebär att du är i harmoni med dig själv - att du älskar dig själv, accepterar den du är och att du älskar Livet. Det är dags att kunna skratta åt sig själv. 

Fermentation.

Fermentation kan vara ett steg som det är svårt att gå vidare till. Du befinner dig i harmoni med dig själv och världen, vad mer kan du önska? Sinnet säger till dig igen, att det bästa är att bibehålla status quo. Själens mörka natt väntar dig - igen. Den här gången har du dock något vid din sida. Något som sporrar dig, hjälper dig vidare när du återigen måste dyka djupt ner i ditt undermedvetna för att frambringa den livgivande roten. Du ser på alla dina fel och brister utan att döma, utan att tycka synd om dig själv, utan att misstolka den process som är i full gång. Du inser att druvorna måste ruttna och jäsa innan du kan brygga vinet som är Livets Vatten. Det är inte vid slutet av regnbågen som skatten finns, det är på vägen över den.


 

Destillation.

Destillation är den process som leder till det tillstånd där vi är i denna värld men inte av denna värld. Vi mognar i våra tankar och känslor, så att vi kan förena oss med det kollektiva medvetandet. Vi vandrar i båda världarna samtidigt, förandligade. Våra tankar och känslor är i harmoni med det Kosmiska. De två trianglarna har äntligen strålat samman, och vi är Ett. Sinnet kontrollerar oss inte längre, och vår enda önskan är att verka för mänsklighetens bästa.
 

Koagulering.

Koagulering är slutet - och början. Du har nått ditt mål, och insett att målet aldrig var att bli illuminerad. Målet är att minnas din innersta natur. Din kropp av Ljus är fulländad, och de Vises Sten har skapats. Du har nått Kronan och vet, att det som är Ovan också är Nedan, och att det Nedan också är som det Ovan. Allt är Ett.